Kalender

Spordiklubi Läänemaa Invasport

Spordiklubi Läänemaa Invasport tegutseb alates 1997. aastalt. Spordiklubi on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on klubi liikmetele sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate invaspordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine. Organiseerime ühistreeninguid ning osaleme nii kohalikel kui ka üleriigilistel invaspordivõistlustel. Samuti korraldame ise nii kohalikke võistlusi kui ka üleriigilisi jõukatsumisi.

Traditsioonilised iga-aastased üritused kogu Eesti invasportlastele:
1) Veespordipäev Aafrika rannas ja Haapsalu Jahtklubis. Ürituse eesmärgiks on tutvustada puuetega inimestele erinevaid veesõiduvahendeid, õpetada neid kasutama lähtuvalt oma puudele ning tutvustatakse veeohutusalaseid nõudeid. Antud üritust toetab lisaks Haapsalu Linnavalitsusele ka Eesti Invaspordiliit.

2) Eesti Invaspordi Liidu ujumise ja bowlingu Eesti meistrivõistlused.

Viimastel aastatel on SK Läänemaa Invasport tunnistatud Eesti Invaspordi Liidu poolt kõige edukamaks invaspordiklubiks Eestis. Oma tegevuse jooksul oleme võitnud sadu medaleid Eesti Invaspordiliidu poolt korraldatavatelt Eesti MV-lt, meie tipud on edukalt esinenud nii rahvusvahelistel invaspordivõistlustel kui EM, MM ja Paraolümpiamängudel. Meie klubi eliitaladeks on ujumine, kergejõustik ja bowling, kuid tegeleme veel lauatennisega, koroonaga, bocciaga, kabega-malega, jõutõstmisega, sportliku kalapüügiga, laskmisega, purjetamisega ning ratastoolide võidusõiduga.

Ühistreeningute läbiviimiseks kasutame Haapsalu Veekeskust, Wiedemanni Spordihoone raskejõustiku saali, Haapsalu Staadionit ja Haapsalu Sotsiaalmaja spordisaali.

Klubi tegutseb Haapsalu Sotsiaalmajas Kastani 7 ja vastuvõtt on meil E ja N kell 10.00-12.00.

Klubisse kuulub 55 liiget.

Kontaktisik Jaak Pihlakas

Telefon 5373 5840
E-post jaakpihlakas@hot.ee
www.eil.ee