Kalender

Spordiklubi Haapsalu

Spordiklubi Haapsalu

 

Korvpalliklubi “Haapsalu” asutati 14. detsembril  1989. aasta. Haapsalus. Alates 24.maist 1999 liitusid klubiga kergejõustiku ja laskmisosakond ja muudeti klubi nimi – Spordiklubi “Haapsalu”.

 

Korvpallisektsiooni eesmärkideks on:

  • korvpallist huvitatud inimeste koondamine ja ühendamine ning neile sobiliku tegevuse leidmine.
  • Võistlus- ja tervisesportlastele vastavalt nende tasemele vajalike treeningtingimuste tagamine, võistlustest osavõtu võimaldamine ja varustusega kindlustamine.
  • Kohtunike ja treenerite väljaõppe ja enesetäiendamise tagamine ning sportlaskonna järelkasvu koolitamine.

 

Korvpallis on klubi tegelenud ainult poiste ja meestega. On osaletud kõikidel tasanditel ja saavutatud erinevaid kohti Eesti tiitlivõistlustel. Edukaim periood oli 1990-ndate aastate keskel, kui mehed mängisid meistriliigas ja noortevõistkonnad said auhinnalisi kohti.  Klubi treenerid on juhendanud Eesti noortekoondisi ja on koordineerinud kogu minikorvpallitegevust Eestis.

 

Kontakt:

Tarmo Tuisk

472 5061

506 5688

tarmo.tuisk@spordibaasid.ee

 

Kergejõustikusektsiooni missiooniks on meeldiva sportliku elamuse loomine ala harrastajatele ning kergejõustiku erinevate alade propageerimine läbi heade sportlike tulemuste ja eneseteostamise rõõmu.

 

Regulaarseid kergejõustikutreeninguid alustas Sposdiklubi “Haapsalu” 1989. aastast.  1999. aastast alates on kergejõustik üks klubi harualadest.

 

Hetkel töötab klubis kaks kvalifikatsioonieksami teinud treenerit.

 

Klubi eesmärgiks on sportlike huvide realiseerimine, spordiürituste korraldamine, uute kontaktide loomine teiste klbuidega ja uute treenerite liikmete ning sponsorite lwidmine klubi tugevamaks muutmiseks.

 

Kontakt:

Kaja Ladva

5347 8585

kladva@hot.ee

 

Spordiklubi Haapsalu laskmissektsiooni missiooniks on nauditava laskmiselamuse pakkumine ala harrastajatele ja propageerida laskmist kui ala , mis valmistab eneseteostamise rõõmu sellega tegijatele.

Spordiklubi tegevust juhib klubi juhatus. Igapäevast tegevust koordineerib juhatuse poolt nimetatud vastava ala koordinaator-treener.

Kasutatakse Haapsalu Üldgümnaasiumi keldrikorrusel asuvat 5 kohalist 25 m ja 5 kohalist 10 m tiiru. Treeningute läbiviimiseks on kasutada 44 relva, millest 2 on soetatud enne 2000. aastat, 6 enne 1990. aastat ja 28 enne 1980. aastat.

 

Regulaarsete laskmistreeningutega noortele on Haapsalus hakatud tegelema alates eelmise sajandi 50-ndatest aastatest. Algselt oli tegemist pioneeride maja juurde kuuluva ringiga. Spordikoolis avati treeninggrupid 60-ndate keskpaigas. Sellest ajast kuni tänaseni on osaletud regulaarselt Eesti sisestel tiitlivõistlustel.

 

Kontakt:

Mati Seppi

Lihula mnt 10, Haapsalu

473 3426, 518 7748

matiseppi@hot.ee