Kalender

Spordihuvilised kohtusid maakonna arengustrateegia uuendamiseks

SA Läänemaa uuendab maakonna arengustrateegiat, milles oma osa on ka spordivaldkonnal.

Kogusime mõtteid 4. mail  koos maakonna spordihuvilistega. Riigipoolset sisendit andis Kultuuriministeeriumi liikumisharrastuse projektijuht Alo Lõoke. Ümarlauda ja diskussioone vedas SA Läänemaa arendusjuht Neeme Suur. 

Uuringute tulemusena on inimeste vähene kehaline aktiivsus tõusmas aina suuremaks probleemiks. Riiklikult on välja töötatud liikumisharrastuse edendamise kontseptsioon. Lääne maakonna spordi arendamisel peaks olema oluline suund liikumisharrastuse arendamisel. Suuname oma tegevused pakkumaks lahendusi elanikkonna liikumisaktiivsuse suurendamiseks. Tegeleme sellega, et igal elanikul oleks soovi korral võimalus tegeleda temale jõukohase liikumisharrastusega.

3 tunnise mõttetalgu tulemusena pandi kirja suuremad probleemid, eesmärgid ja tegevused, mida peetakse oluliseks järgmisel perioodil. Arutelud toimusid töögruppides. Leidsime, et palju on tehtud, aga teha on veel. Osad murekohad jäävad kummitama aastast aastasse. Lääne maakonna arengustrateegia võtab kõige prioriteetsemad teemad endale kavasse. Tähelepanuta ei jää ükski ümarlaual käsitletud teema. Lihtsalt igal asjal on oma aeg. Neid teemasid lahendavad kas omavalitsused, spordiorganisatsioonid, spordiliit või koolispordi liit. Lahendusi saab leida ka kõikide partneritega koostöös.

Siin on laudkondades tõstatatud teemad kokkuvõtlikumalt:

  • Liikumisharrastuse arendamise suunal on olulised nii inimesed, rajatised, organisatsioonid kui sisutegevused.
  • Investeeritud on rajatistesse (eriti linnas). On olemas püsiv vajadus nendesse edasi investeerida. Kas vajame uusi rajatisi?
  • Juhul kui mitte investeerida inimestesse, kas siis jäävad rajatised tühjaks?
  • Mis on meie inimestele esteetiliselt nauditav elukeskkond? Kas sinna kuulub liikumisvõimaluste olemasolu?
  • Meie organisatsioonidel on pidev probleem ebapiisav ja projektipõhine rahastus, eestvedajate vähesus.
  • Koolispordis on vajadus organisatsiooni tegevuse tõhustamise järele. Liikumisharrastus peab muutuma koolielus olulisemaks.
  • Terviklik lähenemine liikumisharrastusele – lapsed, noored, tööealised, eakad
  • Tunnustamine, suhtlus/kompaktne info, motivatsioon, kaasatus, turundus jms.

Ei midagi uut?

Mis on prioriteedid järgmisel perioodil? Paneme need paika. Edasiliikumiseks on koostatud küsimustik, millele oodatakse vastust omavalitsusjuhtidelt, volikogudest, omavalitsuse spordivaldkonna komisjonidelt, maakonna spordiorganisatsioonidelt ja kõikidelt ümarlaual osalejatelt. Küsimustikud asjaosalistele saadetakse e-posti teel. Tagasiside põhjal koostatud kokkuvõte ja ettepanekud arutletakse läbi juuni alguses maakonna arenguseminaril.

Läänemaa arengustrateegia valmimist juhib SA Läänemaa. Spordi osa valmimisele aitab kaasa maakonna spordiliit.

Tekkinud küsimused koondab Ülle Lass, spordiliit@laanesport.ee