Kalender

RIIGIHANGE – Brändi ja turundusstrateegia loomine projektile “Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine”

Maakondlik arendusorganisatsioon SA Läänemaa taotles edukalt EL rahastust meetmest “„ Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (PEEK) projektile “Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine”. Projekti elluviimine aitab parendada Läänemaa spordivaldkonna võimalusi. Meie võimalusteks on Läänemaal spordivaldkonna koostöövõrgustiku loomine, selle väljaarendamine uuenduslike teenuste ja toodete arendamiseks, asutuste ja ettevõtete arengu toetamiseks ja spordimajanduse valdkonnas toimetajate ühiseks turundamiseks.  

Projekti elluviimisel on SA Läänemaa partneriteks Lääne maakonna omavalitsused ja Lääne Maakonna Spordiliit Läänela. Lääne Maakonna Spordiliit Läänela vastutab ja viib ellu projektiga seotud sisutegevused.

Käesoleva hanke esemeks on Lääne maakonna spordivaldkonna võrgustike ja teenuste paremaks reklaamimiseks vajalik hästi töötav bränd, turundusplaan ja turundusstrateegia.

Riigihanke tingimused ja dokumendid on leitavad SIIT 

Tähtaeg 27. mai 2024 kell 11. 

Info: 
Ülle Lass
PEEK projektijuht
SL Läänela 
+372 517 1746