Kalender

Paliveres peeti üle-eestiline noorte orienteerumislaager

Laagrist võttis osa 84 noort vanuses 4–18 aastat. Nendega oli kaasas seitse juhendajat. Läänemaalt oli laagris 21 noort Martnast, Metskülast, Noorkotkaste seast ja OK Okase liikmeist.

Laagri eesmärk oli pakkuda noortele võimalust tutvuda võimalikult paljude orienteerumise liikidega. Seetõttu kujunes laagri kava tihe.

Kohe esimesel päeval pärast laagriliste saabumist toimus Palivere maastikul valikorienteerumine, mille alusel selgusid edaspidisteks treeninguteks kolm gruppi – algajad, edasijõudnud ja tegijad. Õhtul oli laagri elu tutvustav koosistumine, mille lõpetuseks pidas loengu orienteerumisest Arne Kivistik.

Teise laagripäeva hommikuseks treeninguks oli joonorienteerumine. Pärastlõunal läks kogu laager Padisele, kus võtsime osa sealsest orienteerumisneljapäevakust. Vaatamata üllatavalt keerukale maastikule tulime sealt kadudeta tagasi. Enne päevaku starti tekkinud ootamatu vaba aja sisustasime kollektiivse Padise kloostri vallutamisega.

Kolmanda päeva hommikul treeniti reljeefi ja teeradade kaartide järgi orienteerumist. Peale lõunat külastas meid Lääne-Eesti Vabatahtliku Reservpäästerühma otsingumeeskond, kes andis põneva ülevaate otsingutest ning viis läbi reaalse otsingu koolituse nii inimeste, kui otsingu koertega. Päeva lõpetuseks pidasime Palivere põhikooli ruumes põneva kahe jooksuge siseorienteerumise.

Neljandal päeval treenisime Haapsalus. Hommikuse treeningu viisime läbi Paralepas, kus kasutasime suundorienteerumise treenimiseks nn koridorkaarte. Peale maitsvat lõunat Paralepa rannas liikusime kogu seltskonnaga Haapsalu promenaadile, kus viisime läbi kiire linnasprindi treeningu. Seejärel külastasime  muinasjutufestivali Haapsalu piiskopilinnuses. Õhtu lõppes Palivere liikumisradadel, kus maiasmokad said piiramatult maiustada suhkruvatiga ja kõik soovijad harjutada ning võistelda kettagolfis.

Viienda päeva hommik üllatas meid laagri esimese vihmaga. Et säästa nooremaid laagrilisi, otsustati teatesprindi treening läbi viia 13-aastaste ja vanemate osalejatega. Kokku osales teatesprindi jooksus 10 kolme liikmelist võistkonda. Nooremad jäid spordihoonesse rahvastepalli mängima ning siseorienteerumises võistlema.


Reimo Reimer, OK Okas