Kalender

Noorte spordimeisterlikkuse treeninggruppide loomine Läänemaale

1. Treener, kes omab või taotleb (otsustamise hetkel taotlemine avaldatud spordiregistris (http://www.spordiregister.ee/treeneriteregister/index.php)  avalduse esitamise 
    hetkel vanemtreeneri ehk 6 kutse taset (varasem IV) http://www.eok.ee/node/6532;
2. Treeninggrupi suurus on vähemalt  10 õpilast ja treeningute mahuks on vähemalt 12 tundi nädalas (0,5 kohta).
3. Treeninggrupid on komplekteeritud põhikooli või gümnaasiumi alusel sportlikele saavutustele orienteeritud õpilastest (ehk alates 6 klassist  ja õpilased on  osalenud
    Eesti meistrivõistlustel (B klassis)  ning on saavutanud seal tulemusi).
 
EOK pakub ühele treeninggrupile täiskoormusega (24 tundi nädalas) toetust 640 eurot kuus, mida saab kasutada treeneri töö tasustamiseks ning treeningtöö läbiviimiseks tingimusel, et  kohalik omavalitsus, kus treeninggrupp on moodustatud, panustab sama suure osa ehk 640 eurot kuus.
 
Seoses sellega soovime teada, kas Teie klubi treener  vastab nendele tingimustele ja kas teie klubi/spordikool sooviks ja oleks valmis moodustama spordimeisterlikkuse treeninggrupid  alates 1. veebruarist 2014.a.
 
Palun saatke hiljemalt 24. jaanuariks 2014. a Läänemaa Spordiliitu oma klubi treeninggruppide suurused, kinnitused treeningtundide arvu kohta, saavutused viimasel kahel aastal õpilaste osalemisest Eesti meistrivõistlustel ning kohaliku omavalitsuse  valmisolekut (KOV kinnituskiri) toetada klubi sama suures summas ( valla/linna toetuse suurus teie spordiklubile).
 
Läänemaal saame  moodustada 2 täiskoormusega ja 2 osalise koormusega või  3 täiskoormusega treeninggruppi.
 
Spordiliidu juhatus vaatab läbi kõik saadetud avaldused, analüüsib ning konsulteerib omavalitsusega ja hiljemalt  31. jaanuaril teeme lõpliku otsuse/ettepaneku  noorte spordimeisterlikkuse treeninggruppide  moodustamiseks (vaatame loomulikult spordiala, ala kandepinda ja jätkusuutlikust maakonnas).
 
Analoogsed treeninggrupid on  pilootprojektiga moodustatud juba 2 aastat tagasi Tartumaal, Jõgeva- ja Viljandimaal. 2012.a Põlvamaal, 2013.a Pärnumaal ning alates 2014 a. algusest moodustatakse Läänemaal, Järvamaal ja Hiiumaal.
 
Küsimuste korral palun võtta ühendust ja proovime üheskoos leida lahendusi.
 
Info ja taotlused
Ülle Lass
SL Läänela peasekretär
5171746
spordiliit@laanesport.ee