Kalender

NOORE SPORTLASE PREEMIA konkurss

Preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude katteks. 

Noore sportlase preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 50 000 krooni. Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda. 

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoja liikmed.

Konkursil osalemiseks palume taotlejal:
·   esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühielulooga;
·   põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm või sportlastee kirjeldus);
·  esitada noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms);
·  esitada kooli soovituskiri ja iseloomustus;
·  esitada treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus.

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukojal on õigus preemiakandidaatide kohta küsida lisateavet taotleja koolilt, spordiklubilt, alaliidult vms institutsioonilt.

Lisainfot preemia kohta leiab aadressilt www.president.ee

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil (A. Weizenbergi 39, Tallinn 15050).

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 30. oktoober 2009 (k.a postitempel).

Noore sportlase preemiat rahastab Nordea Pank.