Kalender

MTÜ Modren Walking

MTÜ Modren Walking

Modern Walking on käimisklubi, mis loodi 08.09. 2006. Klubi tegevussuundadeks on kepikõnni propageerimine ning kepikõnnialaste treeningute ja ürituste läbiviimine Läänemaal.

Eesmärgid:

 

kepikõnni arendamise kaudu tervise ja sportlike eluviiside edendamine;

kepikõnnialaste ürituste  korraldamine;

vastavalt võimalustele soodustingimuste loomine seltsi liikmetele liidu vara
kasutamisel, üritustest osalemisel ning sportliku riietuse ja spordivahendite
hankimisel;

treeningute korraldamine, neist osavõtu võimaldamine;

arendada aktiivset tegevust kepikõnni tutvustamiseks ja arengu toetamiseks;

arendada koostööd teiste klubide ja organisatsioonidega, samuti kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, ettevõtete, koolide ja üksikisikutega.

 

 

Modern Walking MTÜ

Panga 9-18

Ridala vald

Läänemaa 90402

e-post: modernwalking@hot.ee

Telefon: 51 55 763- Merike Peek

              51 22 858- Siret Peek