Kalender

Metoodilised materialid

UUED TRÜKISED

Plakatid: „Kuidas koostada tervislikku lõunasööki?“; „Toidupüramiid“
Kleepsud (lasteaiad): juur- ja puuviljad (saabumas)
Voldik: „Vesipiip“; „Tubakas“
Õpetajaraamat + DVD: „Alkohol – Kuidas säästa end tulevikus“; „Vaenlane no 1 – Me räägime alkoholist.

UUED MATERJALID
http://www.ena.ee/dokumendid/Seksuaaltervis_a4.pdf
http://www.ena.ee/dokumendid/Tegevusjuhend2007.pdf
http://www.terviseinfo.ee/web/failid/WHO_raamat_200x260mm1.pdf