Kalender

LÄÄNEMAA XVII TALIMÄNGUDE JUHEND.

 

LÄÄNEMAA  XVII TALIMÄNGUD

  

 EESMÄRK

1.      Pakkuda maakonna elanikele mitmekülgseid vabaaja veetmise võimalusi.2.      Selgitada välja parimad omavalitsused kavasolevatel aladel.

 

 AEG JA KOHT

Talimängude finaalvõistlused toimuvad laupäeval 05.veebruaril 2011.a. Haapsalu linna spordibaasides. Lauatennis 30.jaanuaril kell 11.00 Wiedemanni SH. Talimängude mandaat 13:00-13:45. Võistluste avamine 14:00. Võistluste lõpetamine 19:00.

 

REGISTREERIMINE  Kõigi alade ülesandmine hiljemalt 29.jaanuariks 2011.a.  GSM 5205204, spordiliit@hot.ee Mandaadis esitada korrektne võistkonna üldnimekiri ja võistkondlikud ülesandmislehed (neljandik A4-st suurus). 

 

JUHTIMINE

Talimängud korraldab Lääne Maakonna Spordiliit “Läänela”  koos Haapsalu linnaga. Võistluste peakohtunik on Veiko Pärnaste, peasekretär Karel Möll.

 

 OSAVÕTJAD

Osa võivad võtta kõik Lääne Maakonna omavalitsuste võistkonnad, kes on komplekteeritud antud omavalitsuse territooriumil elavatest või põhikohaga töötavatest elanikest. Sportlase vanus peab olema vähemalt 16 aastat, st. sündinud hiljemalt 1995.a.

 

 KAVASOLEVAD  ALAD

1.      Suusatamine – individuaalne ja teatesõit           

 2.      Uisutamine3.      Teatekelgutamine4.      Autode jäärajasõit5.      Kabe6.      Male                        7.      Mälumäng                           8.      Koroona                              9.      Lauatennis                                               10.  Juhtkonnavõistlus                           11.  Saalihoki           

ÜLDVÕITJA  SELGITAMINE

Mängude üldvõitja selgitamiseks liidetakse kaheksa  parema spordiala kohapunktid, kusjuures kohapunkte antakse järgnevalt: I koht- 13p, II koht – 11p, III koht – 10p. 4.koht – 9p.jne. Suurem punktide summa määrab paremusjärjestuse. Punktide võrdsuse korral on määravaks paremate kohtade arv. Võitja selgitamiseks võistkondlikel aladel  kohtuvad ühe alagrupi võitja teise alagrupi teise kohaga. Seejärel mängivad kaotajad kolmandale-neljandale kohale ja võitjad esikohale.

 

 AUTASUSTAMINE

1.      Mängude kuut paremat omavalitsust autasustatakse karika ja diplomiga.2.      Kõigi spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.3.      Üksikutel spordialadel ja sportmängudes 1.-3. kohale tulnud võistkondede liikmeid autasustatakse medali ja diplomiga.

 
 MAJANDAMINE

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse võistluste eelarvest ja osavõtumaksudest. Osavõtumaks on 100 eurot. Omavalitsused, kes soovivad oma sportlasi toitlustada (supp 1.50 eurot ports), palun võtke ühendust peakohtunikuga ja teatage sööjate arv hiljemalt 29. jaanuariks 2011.a. Osavõtumaks koos toitlustamisega palun vastavalt esitatud arvele üle kanda hiljemalt 3. veebr. 2011.a. 

 

 MUUD

Kõik juhendis määratlemata küsimused ja laekuvad protestid lahendab võistluste peakohtunik.  Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja isiklikult. 

 

ALADE JUHENDID

 

 SUUSATAMINE

Suusasprint 750 m eraldistardist. 8 paremat aegade põhjal sõidavad kahes poolfinaalis ning poolfinaalide kaks paremat finaalis. Suusasprindi teate-võistluse  võistkonna suurus 2 meest + 2 naist. Eraldi arvestus : naised 35a.(sünd. 1976) ja vanemad, mehed 40 a. (sünd.1971) ja vanemad. Võistkonna suurus on piiramatu, arvesse läheb 5 paremat üksik-tulemust + teatevõistlus. 1. koht annab 50p, 2. koht annab 48p, 3. koht 47 p. jne. Peakohtunik Jaan Saviir 5026247.

TEATEKELGUTAMINE

Võistkonnas 6 võistlejat, neist vähemalt 3 naist. 6 x 20 m ühisstardist. Kelgud korraldajate poolt. Kelgul põlvili asendis ning hoo lükkamine kätega ilma abi-vahendideta. Peakohtunik Jaan Saviir.

UISUTAMINELühirada ca`200 m. Võistkonna arvesse läheb 4 tulemust. Naised  ja mehed eraldi arvestus. Koha peal ka uisulaenutamise võimalus. Peakohtunik Jaan Saviir. AUTODE JÄÄRAJASÕITVõistkonna arvestusse läheb kahevõistleja tulemus. Naised ja mehed eraldi arvestus. Peakohtunik Kalle Kruusma 5292642. Juhend vt. Lisa.

KABE

Võistkonnas 3 võistlejat, kellest vähemalt üks peab olema naine. Mänguaeg 10+10. Võitja võistkond on see, kes kogub kõige enam punkte. Võrdsuse korral otsustab naismängija tulemus. Igal võistkonnal  peab olema kaasas üks kabe-komplekt ja kell. Peakohtunik Kalev Randlaine 56505719.

MALE

Võistkonnas 3 võistlejat, kellest vähemalt üks peab olema naine. Mõtlemisaeg 10+10. Võitja võistkond on see, kes kogub kõige enam punkte. Võrdsuse korral otsustab naismängija tulemus. Igal võistkonnal  peab olema kaasas üks malekomplekt ja kell. Peakohtunik Ailar Ladva 5073289.

KOROONA

Võistkonna suurus 2 meest ja vähemalt üks naine. Mängitakse kolm üksikmängu “parem kolmest”. Võistkondadel kaasa võtta 1 laud ja nupud. Peakohtunik Silvi Kurisman 5235190.

 LAUATENNIS  toimub pühapäeval 30.jaanuaril kell 11.00 Wiedemanni SH.

Võistkonna suurus 2 meest + 1 naine. Mängitakse kolme võiduni (meespaar+ segapaar) alagrupimängud “parem kolmest”. Peakohtunik Heikki Sool 5205204.

SAALIHOKI

Võistkonnas 4 väljakul + 1 väravas. Mänguaeg 2 x 8 min. Jooksev mängijate vahetus. Võistkonna suurus kuni 10 mängijat. Peakohtunik Ailar Ladva.

JUHTKONNA VÕISTLUS
Võistlus koosneb kahest alast: 10 lasku õhupüssist püstiasendis ja vehkle-misest. Kahe ala kohapunktid liidetakse ning saadakse individuaalne  paremusjärjestus. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse nais- ja meesvõistleja tulemused. Osaleda võivad vallavolikogu ja valla-valitsuse liikmed. Võistkonnas 1 naine + 1 mees.  Peakohtunik Tarmo Tuisk.

 MÄLUMÄNG        

Teemad: sport – 10 küsimust, varia” – 10 küsimust. Paremusjärjestuse määrab suurem õigete vastuste arv. Võistkonnas 5 inimest.                          

 

   NB! Lauatennis toimub 30.jaanuaril algusega 11:00 WG spordihoones.