Kalender

Läänemaa spordipreemia 2010 konkurss

Läänemaa spordinõukogu kuulutab välja konkursi Läänemaa spordipreemia kandidaatide leidmiseks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. november kell 12.00. Lääne maavalitsus esitab taotluse spordipreemiate väljaandmiseks Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile, kes teeb lõpliku otsuse.

Läänemaa spordipreemia reglement

1. Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa spordi edendamisele.
2. Konkursi korraldamine ja kandidaatide esitamine
2.1. Konkursi korraldaja on spordinõukogu.
2.2. Konkursi kuulutab välja Lääne Maavalitsuse spordinõukogu.
2.3. Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).
2.4. Spordinõukogul on õigus esitada ka omapoolseid kandidaate.
2.5. Taotlused kandidaadi kohta esitatakse elektrooniliselt aadressile  ulle.lass@lmv.ee  vastavalt vormile (lisa 1) hiljemalt 15. novembril kell 12.00-ks.
2.6. Taotlused vaatab läbi spordinõukogu hiljemalt 19. novembriks ja esitab taotluse Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile.
2.7. Kandidaate saab esitada järgmistele preemiatele:
1) aastapreemia
2.8. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.
2.9 Preemia antakse autasustatavale üle Spordiliit Läänela ja Lääne Maavalitsuse poolt korraldataval Läänemaa spordikonverentsil 7. jaanuaril 2011. aastal.

3. Kandidaatide hindamise soovituslikud kriteeriumid:
3.1. on viimase aasta jooksul olnud olulise spordiprojekti juht;
3.2. kirjutanud artikleid ajalehtedesse, esinenud meedias;
3.3. korraldanud spordivaldkonna koolitusi;
3.4. osalenud viimase aasta jooksul erinevates spordiprojektides;
3.5. on korraldanud erinevaid spordiüritusi;
3.6. osalenud spordivaldkonna koolitustel;
3.7. on eelnevalt tunnustatud valdkonnasiseselt (n: sporditulemus-medal, kiitus aukirja näol);
3.8. osalenud sporditöös vabatahtliku kohtunikuna, organiseerijana…;
3.9. loonud spordimetoodikaid/uuendusi;
3.10. osalenud üleriigilises sporditöö korralduses (ümarlauad, nõukogu, komisjon);
3.11. jne…

ANKEET

Vaata enda ümber ringi ja näe tegijaid!