Kalender

Läänemaa Koolispordi Liidul uus juhatus

4.juunil toims Läänemaa KSL üldkoosolek Haapsalus asuvas "Päeva Villas". Kohal oli 14 koolispordiklubi ja 21 kehalise kasvatuse õpetajat Lääne Maakonnast. Ainsana puudus peakoosolekult Noarootsi Põhikool.

Päevakorras oli  kalenderplaani kinnitamine järgmiseks õppeaastaks 2008/2009  ja tulenevalt põhikirjast tuli valida uus juhatus ja revisjonikomisjon.Otsustati valida järgmiseks kolmeks aastatks seitsmeliikmeline juhatus. Juhatusse valit Tiina Lobja, Andres Kampman, Virve Tauts, Avo Tomingas, Janar Sõber, Ülle Lass, Helen Priinits. Uued liikmed vastvalitud juhatuses on Virve Tauts ja Andres Kampman. Uue juhatuse plussiks on koolidirektori lisandumine. Siiani oli koolispordi ideede kajastamine koolidirektorite tasandil vähene. Juhatuse likmetena lõpetasid oma volitused Jaanus Getreu, Peeter Kallas, Siret Matteus ja Jevgeni Štrik.

Liidu presidendina jätkab Tiina Lobja.

Revisjonikomisjon otsustati valida 1 liikmeline ja sellele kohale osutus valituks Viive Paomets.

Kalenderplaani lisati Taebla kehalise kasvatuse õpetaja Enn Kerge ettepanekul tüdrukute jalgpall. Samuti muudeti koolispordi võistluste vanuserühmi. Uued vanuserühmad on: 1.-3.klass; 4.-6.klass; 7.-9.klass; 10.-!2.klass.