Kalender

Läänemaa firmaliiga bowlingus juhend.

 Läänemaa Firmaliiga bowlingus  Kevad   2011.             Võistlustel järgitakse EBL kehtivaid võistlusreegleid ja määrusi.(www.ebl.ee)            Võistkonnad mängivad kõik ühes liigas, kusjuures võistlejate tulemusele lisatakse hcp järgmise valemi alusel: (190-keskm)*0,8. Maksimumhändikäpiks on 56 punkti. Händikäp arvutatakse  võistleja  viimase  kuue  firmaliiga tulemuse alusel esimeseks kolmeks vooruks  selle puudumisel  arvestatakse esimeses voorus üldine või maksimumhändikäp edasi jooksva firmaliiga keskmine mis iga vooru järel arvutatakse uuesti.             Võistlus on võistkondlik, võistkonna suuruseks 3 mängijat, kusjuures vähemalt üks võisleja peab olema naine. Mängitakse kuus vooru mille tulemusena kuus paremat saavad finaaali.Võistlejate töötamine esindatavas firmas ei ole kohustuslik. Ühest firmast võib olla ka mitu võistkonda. Võistlusvoorude jooksul on lubatud vahetada mängijaid, kuid vahetusmängija ei tohi olla sarjas registreeritud teise võistkonna koosseisus. Võistkonna koosseisu muutmine vooru sees on lubatud ainult kohtuniku eriloaga (haigestumise korral või muudel ettenägematutel asjaoludel).              Võistkonna registreerimine, võistkonna ja liikmete nimede ning kapteni kontaktandmete äramärkimisega toimub kuni            25 märtsini 2010        Vanalinna Bowlingusaalis Jaani 4, Haapsalus  tel. 47 34900,  50 58929  või meili teel   info@vanalinnabowling.ee   Peakohtunik on Arvi Nebokat. Firmaliiga võistluslikku poolt korraldab firmaliiga šürii. Kuna võistkondade arv peab olema 4-ga jaguv, on kohtunikul õigus registreerunud võistkondadele registreerimise järjekorra alusel ära öelda nii, et jääks vajalik arv võistkondi.                        Võistlustest osavõtutasu on 215,00 eur  ilma käibemaksuta, (seitse vooru) võistkonna kohta. Eelmisel  firmaliiga võistlusel ( Sügis 2010 ) osalenud võistkonnale allahindlus – 15,00 eur ( 200,00 eur ). Osavõtutasu sisaldab võistluste   korralduskulusid ja auhinnafondi.              Autasustatakse  kolme esimest võistkonda karikatega ja bowlingu kinkekaartidega. Individuaalselt kolme esimest karikatega. Autasustatakse võistkonna kolme enam mänginud mängijat, individuaalselt mehed ja naised eraldi saavutatud punktide alusel nende võrdsusel händicapiga keskmine. Parimale uustulnukale auhind.                                                                                                                                                                                                                                                                              Võistlused toimuvad esmaspäevast  neljapäevani algusega  kell 18.30, 19.00  või  20.30                                                                                       Vanalinna Bowlingusaalis  Jaani 4  Haapsalus. Täpsed mänguajad avaldatakse  internetis                        www.vanalinnabowling.ee             Peakohtunikul on õigus teha voorude ajakavasse muudatusi, informeerides sellest võistkondade kapteneid.             Võistlused toimuvad nn Shveitsi süsteemis, 4-võistkonnalised alagrupid moodustatakse võistkondade jooksvate võidupunktide alusel pärast igat  lõppenud vooru. VII voorus mängivad kuus paremat teised seda vooru mängida ei saa. Kõigi seitsme vooru punktid liidetakse. Esimeseks vooruks võistkonnad paigutatakse osalejate võistluskeskmiste alusel. Võistkonnad mängivad igas voorus 3 minimatshi ( VII voorus 5 matši) oma alagrupi võistkondadega. Iga meeskonna liige mängib vastasmeeskonna sama asetusega (1., 2. või 3.)mängija vastu, naised  mängivad alati 1 asetusel. Kuni 30-punktiline võit (koos hcp-ga) oma vastase üle annab võistkonnale 1 punkti, 30 ja enamapunktiline võit annab 2 punkti. Võistkonna summas (koos hcp-ga) saavutatud kuni 60-punktiline võit annab võistkonnale 1 võidupunkti, 60 ja enamapunktiline võit 2 võidupunkti.              Seega on kokku võimalik ühes minimatshis saada meeskonna kohta maksimaalselt 8 võidupunkti – 6 p individuaalsete matshivõitude eest pluss 2 punkti võistkonnavõidu eest. Mängijate omavahelise matshi viigi korral tehakse punkt pooleks, võistkondliku tasaseisu korral saab kumbki võistkond 1 punkti. Individuaalsesse  arvesse lähevad võistkonnale toodud punktid nende võrdsuse juures hcp-ga keskmine.             Võrdsete võidupunktide arvu korral arvestatakse võistkondade punktisummat koos hcp-ga. Matshid toimuvad Ameerika mänguviisis, kaks võistkonda rajapaaril. Parema asetusega võistkond kohtub esimesena oma alagrupi nõrgimat asetust omava võistkonnaga jne.Soojendus 10 min.enne esimese matshi algust.                        Võimalus paigaldada esindatava firma reklaami,võistluste ajaks ( märts – mai ) bowlingusaali.