Kalender

Laps, asutus ja tervis

   nimetus  eks. arv

1

 Tervisedendus lasteaias – TAI, Tartu , 2003

 4

2

 Terviseaabits – Tartu, 1996  

3

 Hüperaktiivne laps – abiks lapsevanematele ja pedagoogidele -Tartu, 2003  

4

 Mida teha krokodilliga  

5

 Tervisedendus koolis – Tervikliku koolitervise programmi rakendamine koolikeskkonnas – Tallinn, 2002  

6

 Mittenakkuslike haiguste preventsioon lapseeas – õppematerjal koolidele, Tallinn, 1996  

7

 Kooliarsti juhis mittenakkuslike haiguste riskifaktorite avastamiseks – Tallinn 1996

 2

8

 Samaealiste nõustamise metoodika. Konfliktide vahendamine – Tallinn, 1995  

9

 Õppima õppimine tervishoiuõpetaja koolituses – Tartu, 1998  

10

 Tuuliku keskkonnaraamat sotsiaalainete õpetajale – Tallinn, 2003  

11

 Inimene – Brian J. Ford – Tallinn, 1994  

12

 Laste ja noorukite riiklik tervishoiuprogramm aastani 2005 – kogumik  

13

 Laste ja noorukite riiklik terviseprogramm. 2000 – 2005  

14

 Eesti kooliõpilaste tervis, tervisekäitumine ja sotsiaalne keskkond muutuvas ühiskonnas aastatel 1991 – 1998. Maailma tervishoiuorganisatsiooni poolt koordineeritav Eesti Koolinoorte Eluviisi Uuring  

15

 Riikliku programmi "Laste ja noorukite tervis aastani 2005" alaprojekt "Tervishoid koolis ja koolieelsetes lasteasutustes 1999.a." – koolitervishoiu ekspertiisi aruanne – Lagle Suurorg, Inna Tur  

16

 Juhis mittenakkuslike haiguste riskitegurite avastamiseks kooliõpilastel. Lagle Suurorg, Inna Tur – Tallinn, 2001  

17

 Mittenakkuslike haiguste riskitegurite esinemine kooliõpilastel 1997/98 õppeaastal. Lagle Suurorg – Tallinn, 1999

 2

18

 Juhendmaterjal tervistedendava lasteaia arengukava koostamiseks -2001  

19

 Lapse lein – Alle Dyregrov  jaotusmat

20

 Kiusupunn. Käsiraamat kiusamisest – TAI  jaotusmat

21

 Kooliõpilaste tervisekäitumine. Mai Maser – TAI,2004  

22

 Network News 2005, 2006 – The European Network of Health Promoting Schools  

23

 Laste ja noorukite terviseprogramm aastani 2005, TAI 2005  

24

 Seksuaalkasvatus II ja III kooliaste, Õpetajaraamat, 2005  

25

 Tegevusjuhend kooli tervishoiutöötajale, Tallinn 2006  

26

 Eesti koolide tervisedenduslike tegevuste hea praktika. TAI, 2006  

27

 Alkohol. Kuidas säästa end tulevikuks. Atko Viru ja Anne Volver. Õpetajaraamat. Tartu 2004  

28

 Õpilase kehakaal, selle psühholoogilised aspektid ning toitumis- ja liikumisnõustamine. Juhend kooli tervishoiutöötajale, 2007  

29

 Õpilase seksuaaltervis. Tegevusjuhend kooli tervishoiutöötajale, Tallinn 2007