Kalender

Täiendatud päevakord – Läänela üldkogu 21. mail kell 18 Haapsalu Spordikeskuse kohvikus

 
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine.
2. SL Läänela tegevuste ülevaade ja tulevikuplaanid (10 minutit, Ülle Lass)
3. SL Läänela revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja seisukoha võtmine (10 minutit, Aare Vaalma)
4. Juhatuse aruanne (15 minutit, Enn Kerge)
5. Juhatuse liikme tagasikutsumine (5 min)
6. SL Läänela majandusaasta aruande kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)
7. SL Läänela liikmemaksu suuruse kinnitamine (10 min, Peeter Kallas)
8. Juhatuse liikme sõidukompensatsioon (10 min)
7. Revisjonikomisjoni valimine (10 min, Peeter Kallas)
8. Muud küsimused.
 
Materjalid SL Läänela liikmetele saadetakse hiljemalt 1 nädal enne üldkogu.
 
Teatada oma osalemisest hiljemalt 16. maiks 2012.
 
SL Läänela juhatus ootab rohket osavõttu!