Kalender

Läänemaa 2023. a meistri- ja karikavõistluste korraldamise taotlemine

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistri- ja karikavõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

Taoltus esitada hiljemalt 30. detsembriks 2022 SIIN 

Võistluste korraldust  saavad taotleda Läänemaa klubid, kes on  Eesti Spordiregistri andmetel täitnud seadusest tulenevaid kohustusi õigeaegselt (Vt Eesti Spordiregistrist).

Kui ühele võistlusele on mitu korraldussoovi, siis kinnitab Läänela juhatus ühe nendest korraldajaks (põhjendatud selgitusega).  Läänela juhatus kinnitab meistri- ja karikavõistluste korraldajad 2023. a jaanuaris Kultuuriministeeriumi toetusest lähtuvalt. Sellest antakse taotlejatele teada.

Meelespea: Juhend, korralduse kuupäev (kui ankeedi täitmise hetkel ei tea) ja algusaeg esitatakse spordiliidule kooskõlastamiseks hiljemalt 1 kuu enne võistlust. Juhend peab vastama Läänela juhatuse poolt kinnitatud reglemendile (http://www.laanesport.ee/reglemendid-ja-vormid/ – vaadatakse juhatuse poolt üle novembris 2022).

Vajadusel  konsulteeri:
Ülle Lass
Tegevjuht
SL Läänela
spordiliit@laanesport.ee
5171746

 

 

 

 

 

https://forms.gle/JZtV59McPGqLoMXg8