Kalender

Läänela kuulutab välja Aasta 2020 Tegijate tunnustamise

Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid inimesi ja spordiühendusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa kohaliku spordielu edendamisele 2020. aastal.

Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).

Taotlused kandidaadi kohta esitatakse elektroonilises keskkonnas hiljemalt 16. novembril kell 16.

Taotlused vaatab läbi spordiliidu juhatus hiljemalt 20. novembril ja esitab parimad tunnustamiseks Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegijate konkursile. Mittekorrektselt esitatud taotluseid ei menetleta.

Juhatusel on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.

Spordiliit Läänela juhindub kategooriate väljakuulutamisel EMSL Jõud tunnustamise reglemendist. Aasta Tegijate auhinnad antakse üle EMSL Jõud spordiaasta lõpetamisel 12. detsembril 2020. a Pärnus. 

1.Konkursi korraldamine ja kandidaatide esitamine
1.1. Maakondliku konkursi korraldaja on Spordiliit Läänela.
1.2. Maakondliku konkursi kuulutab välja Spordiliit Läänela.
1.3. Spordiliidul Läänela on õigus esitada ka omapoolseid kandidaate.

2. Kandidaate saab esitada järgmistes kategooriates:
2.1. Aasta Tegija kohaliku spordielu edendaja
2.2. Aasta spordisündmus
2.3. Aasta noortetreener

3.Kohaliku spordielu edendaja kandidaatide hindamise soovituslikud kriteeriumid:
Kandidaat:
3.1. on tuntud vabariiklikul või maakondlikul tasandil;
3.2.  on osalenud aktiivselt maakonna spordielu edendamisel;
3.3.  on korraldanud erinevaid spordiüritusi;
3.4.  omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele;
3.5.  omab projektide elluviimise ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ja vajalikku
oskusteavet.
3.6. Kandidaadi pilt saata spordiliit@laanesport.ee (kohustuslik esitamise osa) iseloomustus esitada SIIN

4.Aasta spordisündmus on maakonna spordiliidu või -ühenduste poolt aasta jooksul
korraldatud üleriigilise, piirkondliku või kohaliku tähtsusega võistlus, – üritus või –sündmus.

4.1. Aasta spordisündmuse kandidaat ei tohi olla Eesti Spordiregistris aruandevõlglane.
4.2. Sündmuse pilt saata spordiliit@laanesport.ee (kohustuslik esitamise osa) kandidaadi iseloomustus esitada siin SIIN

5.Aasta noortetreeneri nimetus antakse treenerile:
5.1. kes on aasta jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate
noorsportlaste juhendamisel maakonnas;
5.2. kelle noorte tulemuslikkus rahvusvahelisel ja vabariiklikul tasandil on märgatud;
5.3. kes on ametikohal töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt
enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus.
5.4. Kandidaadi pilt saata spordiliit@laanesport.ee (kohustuslik esitamise osa) esitatakse siin SIIN

Info ja küsimused: 
Ülle Lass
Tegevjuht
SL Läänela
5171746
spordiliit@laanesport.ee