Kalender

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela üldkogu toimub 26. mail kell 18

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela üldkogu toimub 26. mail algusega kell 18 Haapsalu Spordihoone kohvikus. 

Päevakord:
1) Protseduurilised reeglid
2) Koosoleku päevakorra kinnitamine
3) SL Läänela ülevaade spordiliidu tegevustest ja majandusaasta aruande kinnitamine
4) Juhatuse liikme nimeline kinnitamine (LOVLi otsuse alusel)
5) Muud küsimused, info
    Läänemaa meistrivõistlustest
    Läänemaa suvemängudest
    Sportos.eu sündmuste kalender
    Maakonna spordi arengukava ülevaatamise protsessist
    Veteranide spordimängud Haapsalus
    KULKA taotlustest
    Vahendite rent
    Elustiili Maraton
    Läänela infotund juunis   
    Kus saavad toimuma Läänemaa talimängud?
    Läänela 90 (2018)
    Eestimaa suvemängud Haapsalus 2019? Kas kandideerida? 
 
 
Kui allkirjaõiguslik juhatuse liige ei saa osaleda, siis palun saata digitaalselt allkirjastatud volitus hiljemalt 26. mai lõunaks (kella 12ks) spordiliit@laanesport.ee.
   
 
 
Info ja koosolekul osalemisest/mitteosalemisest teatamine:
Ülle Lass
Tegevjuht
SL Läänela 
5171746