Kalender

KUTSE Lääne Maakonna Spordiliit Läänela üldkogule

Päevakord:

1. SL „Läänela“ juhatuse aruanne  SL „Läänela“ tegevusest korralise üldkogu koosolekute vahelisel perioodil

2. SL „Läänela“ 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine

3. SL“Läänela“ revisjonikomisjoni aruande kuulamine ja kinnitamine

4. SL „Läänela“ liikmemaksu suuruse ja tähtaja kinnitamine

5. SL „Läänela“ põhikirja muudatused

6. SL „Läänela“ hetke finantsolukord  ja perspektiiv

7. SL „Läänela juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine

8. SL „Läänela“ revisjonikomisjoni valimine

9. Kohapeal algatatud asjad

Põhikirja muudatusettepanekud palun esitada hiljemalt 13.juuniks 2011.a. e-posti aadressil spordiliit@hot.ee kirjalikult.

Iga SL „Läänela“ liige võib üldkogule saata ühe delegaadi, kelle esindusõigus tuleneb seadusest või kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Vastavalt põhikirjale võib üks delegaat  esindada ainult üht liiget.

Palume informeerida hiljemalt 13.juuniks 2011.a. e-posti aadressil spordiliit@hot.ee  kirjalikult, kes on Teie organisatsiooni hääleõiguslik esindaja. Kirjas palume märkida esindaja isikuandmed (k.a IK). Esindajal, kes ei ole klubi juhatuse liige, palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ning klubi volitus, mis on allkirjastatud selleks õigustatud isiku(-te) poolt. Juhatuse liikmest esindajal palume lisaks isikut tõendavale dokumendile kaasa võtta klubi kehtiva registrikaardi väljatrüki.

Saabumine koosolekule alates 17.30, tervituskohv.

 

Lugupidamisega,

Enn Kerge
SL „Läänela“
president