Kalender

Korvpall – saame kokku!

Praeguseks on tekkinud initsiatiivgrupp, kes on huvitatud korvpalli heast käekäigust
Läänemaal. Selleks kutsume kokku kõiki asjast huvitatuid neljapäeval 19.veebruaril
kell 16:00 Haapsalu SH kohvikusse. Palun osavõtust teatada.
Päevakord:
1. Maakonna meistrivõistlused;
2. Korvpallivõistluste ühtne süsteem.