Kalender

KSL põhikiri

Läänemaa Koolispordi Liit, lühinimetus LKSL, on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud koolispordi arendamisele Läänemaal.