Kalender

Konkurss “Kõige TERVEM”

Kandidaadi tegevus peab olema:

*       kaasa aidanud Läänemaa terviseedenduse arengule ja tervislike eluviiside positiivse maine kujundamisele;

*       mõjutanud paikkonna elanike tervist;

*       kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas;

*       taganud tervise edenduslike tegevuste järjepidevuse.

Auhinnakandidaadi võib esitada iga maakonnas elav üksikisik ning igamaakonnas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing. Konkursile esitatakse kirjalik ja vormikohane ettepanek koos põhjendustega.

Vormid: http://www.laane.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/d0QX/content/laane-maavalitsuse-kuulutab-valja-konkursi-koige-tervem

Ettepanekud edastatakse Lääne Maavalitsuse turvalisuse teemakoja nimele kinnises ümbrikus, millel on märgusõna “KONKURSS” hiljemalt 28. märtsiks, aadressil Lahe 8, Haapsalu 90503 või e-postiaadressile hele.leek@gmail.com

Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.

Valituks osutub teemakoja poolt enim hääli saanud kandidaat. Otsuse langetamisel arvestab teemakoda kandidaadi tegevuse vastavust preemia eesmärgile, tegevuse tulemuslikkust, idee originaalsust ja selle täideviimise taset ning tegevuse mõjukust kogu maakonna ulatuses.

Tunnustused ja auhinnad antakse üle maavanema ja teemakoja esindaja poolt maakonna rahvusvahelisel tervisekonverentsil 9. aprillil 2012.

Tunnustuse saajale väljastatakse teemakoja poolt vastav tunnistus.

 

Info:
Hele Leek-Ambur
Tel: 472 0350, 514 9143
E-post: Hele.leek@gmail.com