Kalender

KONKURSS: Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja 2014

 Läänemaa spordipreemia reglement

 1. Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa kohaliku spordielu edendamisele 2014. aastal.

2. Konkursi korraldamine ja kandidaatide esitamine

2.1. Konkursi korraldaja on Spordiliit Läänela.

2.2. Konkursi kuulutab välja Spordiliit Läänela.

2.3. Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).

2.4. Spordiliidul Läänela on õigus esitada ka omapoolseid kandidaate.

2.5. Taotlused kandidaadi kohta esitatakse elektrooniliselt aadressile  spordiliit@laanesport.ee vastavalt vormile hiljemalt 10. novembril kell 16.

2.6. Taotlused vaatab läbi spordiliidu juhatus hiljemalt 19. novembril ja esitab taotluse Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile. Mittekorrektselt esitatud taotluseid ei menetleta.

2.7. Kandidaate saab esitada järgmistele preemiatele:

2.7.1.  aastapreemia

2.8. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.

2.9 Preemia antakse autasustatavale üle Spordiliit Läänela poolt korraldataval parimate austamise tseremoonial 16. jaanuaril 2015. aastal Pürksis.

3. Kandidaatide hindamise soovituslikud kriteeriumid: Kandidaat on

3.1. viimase kalendriaasta (2014!) jooksul olnud olulise spordiprojekti juht;

3.2. kirjutanud artikleid ajalehtedesse, esinenud meedias;

3.3. korraldanud spordivaldkonna koolitusi;

3.4. osalenud viimase aasta jooksul erinevates spordiprojektides;

3.5. korraldanud erinevaid spordiüritusi;

3.6. osalenud spordivaldkonna koolitustel;

3.7. eelnevalt tunnustatud valdkonnasiseselt (n: sporditulemus-medal, kiitus aukirja näol);

3.8. osalenud sporditöös vabatahtliku kohtunikuna, organiseerijana…;

3.9. loonud spordimetoodikaid/uuendusi;

3.10. osalenud üleriigilises sporditöö korralduses (ümarlauad, nõukogu, komisjon);

3.11. jne…

MÄRKA TUBLISID TEGIJAID!

 

Info

Ülle Lass
Spordiliit Läänela
472 5067
517 1746