Kalender

Ilmunud on raamat ¥117 aastat kiirkäimist Eestis´

Lisaks on raamatus ära toodud kõikide maailmajagude rekordid ja Eesti kõigi aegade edetabelid, mõnel alal kuni 100 paremat.  Ära on toodud ka kõikide rekordiomanike juhendajad ja Guinessi rekordi (100 inimest, kes kõik käisid 1000 m) ületajad ja varasemad üritajad. Ei piirduta ainult käijate saavutustega, vaid ka nende tegevusega hilisemas elus ehk teiste sõnadega on see raamat ka killuke Eesti kultuuriloost alates maalikunstnik Konrad Mägist, kirjanikust Ülo Tuulikust, tõlkijast Gennadi Noast, kultuuritegelasest Elmar Trinkist, professor Tiit Rosenbergist kuni harrastuskunstnik Tiina (Beljajeva)Möllini. Kuid on ka saavutustest teistelgi elualadel, olgu selleks koolide või firmade juhtimine, töö riigikogus, peastarvutamise korraldamine või spordi juhtimine.  Ei minda mööda ka juhtumitest, mis võisid olla takistuseks paremate tulemuste saavutamisel ja vähetuntud faktidest. Näiteks, et Boriss Klubovi perekonnanimi oli nooruses Selart või et tuntud treener Ernst Pertel osales vabatahtlikuna Soome jätkusõjas.Peale ajaloo on ära toodud õpetus kiirkäimisest algajatele (lisatud kinogrammid) kuni meistrini välja.  Algõpetuse juures on ära toodud võimalus internetist abi otsida. Lk 100 on soovitus kuidas leida stiilset liikuvat käimispilti. Oleks hea materjal nii iseseisvaks treeninguks kui kehalise kasvatuse õpetajaile. Treeningute ettevalmistuses on rõhku pandud nii venitusharjutustele  (lisatud pildid)  kui toitumisele.Antakse väike ülevaade teistegi vastupidavusalade kohta, et inimesel oleks võimalik ise otsustada millist ala on tema jaoks kõige otstarbekam valida. Põhjaliku ülevaate saab spordis kasutatavatest meditsiinilistest terminitest ja nende osast organismi talitustes. Raamat annab ülevaate ka käimisvõistluste korraldamise ja kohtuniketegevuse kohta. Peale käimise tuuakse ära Eestis 2004-2006 kasutusel olnud kergejõustiku järgutabel (täna järgutabeleid Eestis enam ei kasutata), mille alusel on võimalik hinnata erinevatel kergejõustikualadel saavutatud tulemusi.

Samuti on ära toodud kõik Eesti meistrivõistluste kiirkäimise medalivõitjad.

 

Raamatu mahuks on 208 lk koos 62 pildiga. On müügis Apollo müügikohtades üle Eesti.

 

Endel Susi

raamatu autor