Kalender

Harrastusspordi toetuse taotlusi 2012. aastaks võetakse vastu veel vaid täna, so 16. jaanuari õhtuni

Toetuse saamiseks tuleb Lääne Maavalitsusele hiljemalt 16. jaanuariks esitada vormikohane taotlus. Taotluse ettevalmistamisel tutvu ka “Korraga”

Eriline tähelepanu pöörata lisadele, mis on tarvis esitada. Oluline on klubi kehtiva arengukava olemasolu (vähemalt 4 aasta kehtivus).
Oluline on korrektsete taotluste õigeaegne esitamine.

Lisainfo

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
472 5647
517 1746