Kalender

Harrastusspordi aruanded 2007 ja taotlused 2008

1) Vastavalt Korrale ja spordiklubidega sõlmitud lepingutele, ootan harrastusspordi toetust saanud klubidelt aruannet 15. jaanuariks 2008. aastal.

Sellel aastal ei ole tarvis aruannete juurde lisada kuludokumente ja maksekorralduste koopiaid.  Täita tuleb aruande vorm ja allkirjaõiguslik vastutaja kinnitab allkirjaga aruande õigsust.
Maavanema korraldusega jaanuari II pooles teatatakse nendele organisatsioonidele, mille suhtes tehakse rahaliste vahendite kontrolli, et mis ajaks kuludokumente näha tahetakse.
Iga-aastaselt lähevad kuludokumentide ülevaatamisele kõik organisatsioonid, mis saanud toetust kokku üle 100 000 krooni. 
Kuludokumentide õigsust kontrollib sel juhul maavalitsuse raamatupidamine.

Lisaks finantsaruandele tuleb alates sellest aastast lisada korralik sisuaruanne. Ilma rahaliste vahendite sisuaruandeta loetakse aruanne mitte täielikult esitatuks.
Aruandevormi leiate www.lmv.ee (dokumendiregister/ sport/ harrastusspordi toetused 2007)

2) 15. jaanuariks ootan ka harrastusspordi toetuste taotlusi 2008 a . Taotlused koos vajalike lisadega (vaata korda) võib saata meili teel: ulle.lass@lmv.ee
Taotlemise Korra ja vormi leiab: http://zoomserv.mls.ee/laanemv/index.html?id=399

Lugupidamisega

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
472 5647
517 1746