Kalender

Haapsalu linn soovib premeerida parimaid sportlasi ja treenereid

Premeerimise taotlemine:

 *   Võistlus, millel saavutatu eest premeerimist taotletakse, peab olema spordiliidu või alaliidu kalenderplaanis
 *   Taotlusi premeerimiseks võivad esitada spordiklubid ja spordikoolid, treenerid ning Haapsalu Linnavalitsuse spordikomisjoni liikmed
 *   Premeerimist võib taotleda sportlaste ja nende treenerite poolt saavutatud individuaalsete või võistkondlike tulemuste eest
Premeerimiseks esitab taotleja Haapsalu Linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse:

 *   premeeritava nimi, spordiklubi või spordikool, elukoha aadress;
 *   võistluse nimi;
 *   tulemus, mis on kinnitatud võistlusprotokolli või selle viite näol;
 *   muu taotleja poolt vajalikuks peetav informatsioon.

Lisainfo:
http://www.haapsalu.ee/index.php?lk=217

Veiko Pärnaste
Spordi- ja noorsootöö peaspetsialist
Haapsalu Linnavalitsus
Tel 472 5302
Veiko.parnaste@haapsalulv.ee