Kalender

Euroopa Liidu Struktuurfondid

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Hariduse infrastruktuuri arendamise meetme Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine projekti kavandite kogumise. Projekti kavandi esitamise tähtaeg on 31. märts 2008 (arvesse lähevad hiljemalt 31. märtsi postitempliga saadetised).

Projekti kavandite kogumise eesmärgiks on koostada rakenduskava ning alasuuna eesmärkidele vastav investeeringute kava. Kavandid saata aadressil Eesti Noorsootöö Keskus, Uuslinna 1C, 11415 Tallinn, märksõna struktuuritoetuse projekti kavand. Kavandi vorm ja täpsem info on kättesaadav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel www.entk.ee .

Meetme tutvustamiseks toimuvad infopäevad 6. veebruaril Tartus, 8. veebruaril Narvas ja 12. veebruaril Pärnus ja 13. veebruaril Tallinnas.

Kõigil kellel on aktiivne huvi struktuurifondide võimaluste kohta soovitan kindlasti selle kirjagrupiga liituda http://www.struktuurifondid.ee/?id=10996  (Struktuurifondide teabelehe, mis puudutab eelkõige noortekeskusi ja huvikeskusi.)

Lisainfo ja nõustamine:

Eesti Noorsootöö Keskus
Karin Kuum
Tel. 735 0329
karin.kuum@entk.ee