Kalender

Eesti Vabariigi President hr. Toomas Hendrik Ilves on …

… Eestimaa XIII suvemängude patroon. EMSL Jõud pöördus 10.novembril Eesti Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese poole palvega olla Eestimaa XIII suvemängude patroon.

Vabariigi Presidendi sisenõunik Heli Suvi tänas Vabariigi Presidendi nimel Eestimaa Spordiliitu Jõud meeldiva pakkumise eest. President võttis selle pakkumise vastu ning püüab igati kaasa aidata suvemängude õnnestumisele.