Kalender

EESTI OLÜMPIAKOMITEE KUULUTAB VÄLJA KONKURSI PEASEKRETÄRI AMETIKOHALE

 

Töö kirjeldus:

* EOK sekretariaadi töö juhtimine;
* olümpiaettevalmistusprogrammi juhtimine;
* haridus- ja noortespordi programmide juhtimine;
* spordiorganisatsioonide toetusprogrammide koordineerimine;
* EOK eelarve koostamine, täitmise kontrollimine, aruandluse tagamine;
* koostöö elluviimine EOK liikmesorganisatsioonide ja liikmetega, riigi keskvõimu institutsioonidega, kohalike omavalitsustega, rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega ning sponsorfirmadega.

Nõudmised kandidaadile:

* kõrgem haridus;
* kõrgtasemel eesti keele oskus ning inglise ja vene keele valdamine;
* iseseisva ja vastutava juhina töötamise kogemus;
* Eesti ja rahvusvahelise spordisüsteemi tundmine;
* teadmised ja kogemused Euroopa struktuurifondide projektide elluviimiseks;
* hea orienteerumisoskus tänapäeva turundus- ja meediamaastikul;
* teadmised organisatsiooni tegevuse analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 * kirjalik avaldus koos elulookirjeldusega (töö- või teenistuskäik);
* essee 3-5 leheküljel EOK kui Eesti spordi katuseorganisatsiooni rollist ja peamistest eesmärkidest;
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
* soovitajate (kuni 3) kontaktandmed.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 14. detsembriks 2012 aadressil: neinar@eok.ee