Kalender

Eesti Koolispordi Liidu juhtkond külastas Läänemaad

„Külastame kõiki EKSL-i piirkondlike organisatsioone (20tk kõikides maakondades ja suuremates linnades), et saada kohtadelt otsest tagasisidet, kuidas koolisport edeneb, millised on suuremad murekohad (ja ka rõõmud) ning kuidas saaksime keskselt neile abiks olla,“ lausus Lauri Luik.

Lisaks tutvutakse sportimisvõimalustega maakondades. EKSL-i poolt soovitakse saada selgust, millised on täna koolinoorte sportimistingimused ning millisest sporiinventarist kõige enam puudust tuntakse. „Meil on mõned konkreetsed plaanid, kuidas koole tulevikus täiendava spordiinventariga abistada,“  ütles Lauri Luik.

Püütakse ärgitada erinevate institutsioonide vahelist koostööd. Praeguseks on läbi käidud kolmandik Eesti Koolispordi Liidu liikmetest ning mitmel pool on joonistunud välja suhteliselt sarnased väljakutsed. Ühelt poolt on probleemiks täiendavad finantsvahendid ning teiselt poolt on kohati vajaka piirkondlikust koostööst- küll on infosulg maakonna spordiliidu ja kohaliku koolispordi liidu vahel jne. Samas ei ole need väljakutsed sugugi ületamatud ning päris palju probleeme on leidnud lahenduse juba külaskäiguga.

„EKSL-i eesmärk on sütitada koolinoortes (ja ka nende vanemates ning õpetajates) elukestev armastus spordi ja tervislike eluviiside vastu,“ toonitas Luik.