Kalender

Arengukava koostamise koolitus

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Strateegilise juhtimise eripärad ja kaasav juhtimine
  • Arengukava koostamise protsess ja töökorraldus
  • Arengukava eesmärkide püstitamine
  • Arengukava tegevus- ja ajakava planeerimine
  • Ressursside planeerimine
  • Arengukava rakendamise eeldused
  • Arengukava vormistamise alused

Koolitusele saab registreeruda kuni 18.04, täites motivatsiooniankeedi ning saates selle tagasi aadressil kadi@lak.ee. Motivatsiooniankeedi leiab LAK-i kodulehelt.

Koolitus on tasuta! Lõuna omal käel.

Koolitus toimub Haapsalus Fra Mare Thalasso Spa hotellis.

Info LAK-i kodulehel

Täpsem info:
Kadi Paaliste
SA Läänemaa Arenduskeskus
MTÜ konsultant Tel 56 248565 kadi@lak.ee