Kalender

Aasta Tegijad – kohaliku spordielu edendajad on Tarmo Tuisk ja Helen Nelis-Naukas

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela korraldab maakonna spordivaldkonna tunnustamist. Selle raames tunnustas spordiliit 13. jaanuaril Taebla kultuuri- ja spordikeskuses ka aasta Tegijaid.

helen

Nii Helen(ülal pildil. Fotod Arvo Tarmula) kui Tarmo (all pildil) olid esitatud kandidaatideks kategoorias – kohaliku elu edendajad.
2016. aasta panus Haapsalu vehklemishalli valmimisel ja Helenil lisaks  veel edukate sportlaste juhendamine. 

tarmo

Iga maakonna aasta Tegijaid kohaliku spordielu edendaja kategoorias tunnustas ka Eestimaa Spordiliit Jõud. Helen Nelis Naukas ja Tarmo Tuisk said ka Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi spordipreemiad.

Ka kõik teised esitatud kandidaadid olid väga tublid.

 Kaja Loorens

Kaja on Oru Spordiklubi juhatuse liige alates 2016. aasta kevadest. Alati oma positiivse suhtumise ja rohke pealehakkamisega on ta abiks igal piirkonna spordisündmuse juures. Kõige suurem panus 2016. aastal on Linnamäe rekreatsiooniala väljaehitamisega alustamine.

Lisaks aitas ta kaasa Linnamäe rattasõidu korraldamisel. Tema panus oli oluline nii raja puhastamisel, kui kogu tehnilise organiseerimise juures.

Kaja on aktiivne tervisesportlane, osaleb nii rattasõitudel, orienteerumispäevakutel, kui ka võrkpalliturniiridel.

Janar Sõber

Janar on korraldanud arvukalt võistlusi lastele eelkõige maadluses aga ka sumos: IV Gustav Vahari memoriaal maadluses (osalejadeks rekordilised 17 klubi 106 võistlejaga), maadluspäevad nii lasteaiaealistele kui suurematele, nii kohalikele kui ka külalistele väljastpoolt, Läänemaa koolispordiliidu meistrivõistlused sumos, suvel ka spordi- ja vabaajalaager Tuksis. Ta on löönud korraldamises kaasa Lihula valla pea kõigis spordisündmustes, aidanud kaasa Lihula valla külade mängude õnnestumisele, viinud treenerina oma õpilase Euroopa Meistrivõistlustele sumos, kust tuldi tagasi pronksmedaliga. Janar on osalenud oma õpilastega edukalt ka Eesti meistrivõistlustel nii maadluses kui sumos.
2015. aasta tegemiste eest sai eelmisel aastal tunnustuse Kristjan Liiv, kes oli Lihula disc-golfi pargi algataja ja rajaja.

Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid inimesi ja spordiühendusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa kohaliku spordielu edendamisele 2016. aastal.

Kandidaate konkursile võisid esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud.