Kalender

2020. aasta meistri- ja karikavõistluste ankeete saab esitada 30. detsembrini

Alates tänasest on kahe kuu vältel võimalik esitada taotlusi Lääne maakonna meistri- ja karikavõistluste läbiviimiseks 2020. aastal.

Spordiseaduse §4 ütleb, et maakonna spordiliit on maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus, kes rahvusliku olümpiakomitee liikmena esindab maakonna sporti ja kellel on ainuõigus korraldada maakonna meistri- ja karikavõistlusi ning anda vastavaid tiitleid.

Ankeet esitada hiljemalt 30. detsembriks 2019 SIIN 

Võistluste korraldust saavad taotleda Läänemaa klubid, kes on Eesti Spordiregistri andmetel täitnud seadusest tulenevaid kohustusi õigeaegselt. Vt Eesti Spordiregistrist.

Kui ühele võistlusele on mitu korraldussoovi, siis kinnitab Läänela juhatus ühe nendest korraldajaks (põhjendatud selgitusega). Läänela juhatus kinnitab meistri- ja karikavõistluste korraldajad 2020. a jaanuaris Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu põhjal tulenevast rahalisest võimalusest. Sellest antakse taotlejatele teada.

Ankeet palun täita võimalikult täpselt ja informatiivselt. Täita tuleb kõik lahtrid. Vajadusel saab ankeedi täitmist teha spordiliidu tegevjuhiga koos.

Meelespea: Juhend, korralduse kuupäev (kui ankeedi täitmise hetkel ei tea) ja algusaeg esitatakse spordiliidule kooskõlastamiseks hiljemalt 1 kuu enne võistlust. Juhend peab vastama Läänela juhatuse poolt kinnitatud reglemendile. 

Vajadusel konsulteeri:

Ülle Lass
Tegevjuht
SL Läänela
spordiliit@laanesport.ee
5171746
472 5067